Uusien asiakkaiden hankkiminen voi olla monimutkainen prosessi. Se edellyttää muun muassa potentiaalisten asiakkaiden tunnistamista, heidän tarpeidensa ymmärtämistä, asiakkaiden kontaktoimista ja lopulta muuttamista maksaviksi asiakkaiksi. Monesti buukkaaja voi helpottaa myyjien työtä myyntiprosessin alussa ja siten auttaa yritystä menestymään.

Tässä kolme syytä, joiden takia yrityksesi kannattaa harkita buukkausta:

1. Tehokkuus: Yksi buukkauksen kiistaton hyöty on tehokkuus. Henkilö, joka keskittyy vain valikoidun kohderyhmä läpikäymiseen ja tapaamisten sopimiseen, nopeuttaa myyntiprosessia merkittävästi. Panostaminen myyntiprosessin alkupäähän ja siten useampi sovittu myyntitapaaminen, voi myös johtaa myyntimäärän kasvuun.

2. Osaaminen: Sen lisäksi, että buukkaaja keskittyy vain tapaamisten sopimiseen, hänellä on myös valtavasti myynnillistä ammattitaitoa erityisesti tästä myyntiprosessin vaiheesta ja on siten alansa ammattilainen. Tämän vuoksi hän saa aikaan tuloksia. Meillä buukkaajat osaavat kommunikoida laadukkaasti kohderyhmästä riippumatta ja muotoilla viestintänsä kohderyhmän mukaisesti.

3: Markkinoinnin tuki: Buukkausta voidaan hyödyntää myös erilaisten markkinointikampanjoiden tukena, esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraamisen yhteydessä tuomassa lisäpotkua myyntiin tai uuden kohderyhmän kontaktointiin. Myös vaikkapa kokonaan uutta yritystä perustettaessa buukkausta voidaan käyttää tehostamaan asiakkaiden hankintaa.

Miten ulkoistettu buukkaaja voi auttaa yritystäsi uusasiakashankinnassa?

Moni yrittäjä on voinut kokea, että aika ei tunnu riittävän kaikkeen, mihin haluaisi sen riittävän. Esimerkiksi pitkän työrupeaman jälkeen myynti on voinut jäädä vähemmälle, eikä tapaamisia uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa olekaan sovittuna. Myös suuremmissa yrityksissä voidaan kokea, että aika ei riitä muiden työtehtävien ohessa kylmäsoittoihin ja tapaamisten sopimiseen. Ulkoistettu buukkaaja voi olla ratkaisu tällaisessa tilanteessa. Asiakkaiden hankkimisessa voi olla myös muita haasteita, joissa buukkaaja voi auttaa.

On hyvä harkita ulkoistamista vaihtoehtona silloin, kun tarvetta lisätyövoimalle olisi. Ulkoistamalla buukkaamisen, voi säästää esimerkiksi rekrytointikuluissa tai työntekijöiden kiinteissä kuluissa. Etenkin jos lisäkäsien määrän tarve vaihtelee, buukkauspalvelun hyödyntäminen voi olla kannattavaa. Koska maksat toteutuneiden tapaamisten mukaan, et maksa turhia kuluja, joista ei seuraa myynnin kasvua.

Sen lisäksi, että buukkaaja tuo ammattitaitonsa yrityksesi avuksi asiakashankintaan, se jättää yrittäjälle enemmän aikaa keskittyä siihen, missä hän on parhaimmillaan. Kun buukkaaja on saanut sovittua tapaamisen, myyjän on hyvä jatkaa siitä. Asiakas on silloin jo lähtökohtaisesti kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta ja myyjä voi antaa asiaosaamisensa loistaa, kun buukkaaja on jo saanut asiakkaan kiinnostuksen heräämään.

Kaikissa yrityksissä uusasiakashankintaan käytetty tulokseton työmäärä vähenee ulkoistamisen myötä, johtaen hyviin tuloksiin.