valmennus

Myyntivalmennus

MYYNTITULI Oy:n myyntivalmennukset pohjautuvat konkretiaan, tuloksiin, hyvään energiaan ja ammattitaitoon. MYYNTITULI Oy:n valmentajat ovat todellisia myynnin ammattilaisia ja tietävät tasan tarkkaan kuinka haastavaa, mutta myös antoisaa myynti on.

Teemme valmennuksia sekä ryhmille että yksilöille. Aiheet löytyvät myyntiprosessin eri vaiheista ja valmennukset ovat aina osallistavia. Emme tee haaleita kalvosulkeisia!

Myyntivalmennukset ovat tarpeen silloin kun yksilön tai tiimin taitoja tulee kehittää. Valmennuksissa varmistamme sen, että ihmiset saavat uusia keinoja myyntiin ja sitä kautta parempia tuloksia.

Osana Suomen Yliopistokiinteistöjen Paras Kampuskumppani (PKK) -koulutusta on ollut valmentaa koko henkilöstölle entistä parempia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä löytää keinoja edelleen parantaa asiakaskokemusta. Ulkopuolisen valmentajan käyttämiseen voi liittyy omat riskinsä, mutta heti alusta lähtien Linda vaikutti oikealta kumppanilta auttamaan meitä eteenpäin. 

Lindan valmennuspäivät olivat virkistävällä tavalla erilaisia ja keräsivät henkilöstöltä paljon positiivista palautetta. Saimme valmennuksesta myös heti arkeen vietäviä käytäntöjä ja näitä on ollut helppo lähteä yhdessä myös jatkojalostamaan osaksi työarjen kohtaamisia.

Olemme olleet todella tyytyväisiä Lindaan valmentajana ja lopputuotoksiin, joita saimme hänen johdollaan aikaan. Lindan innostava ja osallistava tyyli, vakuuttava esiintyminen sekä pelisilmä ryhmän ohjaamiseen tekivät meihin ehdottomasti vaikutuksen.

Liisa Lindström-Varis, HR- ja hallintopäällikkö

Myyntituli Oy on ollut tukenamme yrityksemme kehityksen eri vaiheissa. Linda Asikainen fasilitoi työpajan yrityksemme johdolle. Työpajassa rakensimme yhdessä Grönlund Palveluiden myyntistrategiaa sekä viilasimme myyntiprosesseja entistä tehokkaammiksi. Työpajatyöskentelyn kautta löysimme liiketoimintamme kannalta tärkeimmät kohderyhmät ja lähdimme suuntaamaan uusasiakashankintaa niitä kohti. Työpajan lisäksi henkilökunta sai yksilövalmennusta, joka tehosti työpajassa esiin tulleita asioita.

Voin suositella erittäin lämpimästi Lindaa ja Myyntitulta liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Tiina Holopainen, Toimitusjohtaja

Räätälöinti tarpeiden mukaan

MYYNTITULI Oy:n valmennuspalvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Teemme valmennuksia niin työpajojen, ryhmäkoulutuksien, yksilövalmennuksien kuin Linda Asikaisen keynote-puheenvuorojen kautta.

Työpajatyöskentely sopii erinomaisesti silloin, kun koko tiimi tulee sitouttaa myynnin kehitykseen, uusiin toimintamalleihin tai muutokseen. Varmistamme laadukkaan työpajatyöskentelyn niin, ettei työpajasta lähdetä ilman yhdessä sovittuja askelmerkkejä kohti tuloksia. Seuraamme muutosten toimeenpanoa tarvittaessa. Työpajassa on kehitetty niin myyntistrategiaa, myyntiprosessia kuin koko yhtiön asiakaskokemusta.

Yksi suosituimmista koulutuksistamme on “Puhelimet liekkeihin”. Tässä koulutuksessa myyntitiimi soittaa myynti- tai buukkipuheluita. Tämän koulutuksen anti on hyvin konkreettinen – myyjät saavat kauppoja tai tapaamisia kalenteriin!

Yksilövalmennus on syvällinen ja tehokas tapa kehittyä ammatillisesti. Yksilövalmennus pohjautuu valmennettavan ja valmentajan väliseen luottamukseen ja se toteutetaan useamman kerran sarjana. Suosittelemme, että yksilövalmennus on kerran kuussa tai harvemmin, jotta ajatustyölle jää tilaa ja kehittyminen mahdollistuu. Teemme yksilövalmennusta niin myyjille kuin myynnin esihenkilöille.

Linda Asikainen

MYYNTITULI Oy:n toimitusjohtaja Linda Asikainen pitää keynote-puheenvuoroja aiheesta johtajuus. Lindan puheenvuoroja ovat kuunnelleet niin yritysjohtajat, pienempien tiimien esihenkilöt ja työntekijät kuin korkeakouluopiskelijat ja lukiolaiset. Keynote -puheenvuoroissa on käsitelty itsensä, toisten ja yritysten johtamista sekä kehittämistä.

Lindan Myynnin liekitys -keynote on sytyttävä puheenvuoro, joka antaa konkreettisia käytännön keinoja oman myynnin kehittämiseen. Liekityksen kesto on noin 1,5 tuntia ja siihen saa halutessaan mukaan myös rummut sekä pyrotekniset lavatehosteet. Myynnin liekitys -puheenvuoro toimii todella kovana myyntitiimin kehityspäivän huipennuksena!

Mikä on myyntivalmennus?

Onko yrityksenne tavoitteena kasvattaa myyntiä, mutta et ole ihan varma mistä lähteä liikkeelle? Tässä blogissa kerromme Myyntitulen näkemyksen siitä, mikä myyntivalmennus on, kenelle se sopii ja mitä sen avulla halutaan saavuttaa.

Myyntivalmennus on prosessi, jossa myynti- ja myynninedistämistaitoja kehitetään ja parannetaan, Myyntitulen omilla, hyväksi todetuilla ja testatuilla menetelmillä. Myyntivalmennus voi olla osa yrityksen koulutusohjelmaa, joka auttaa myyjiä saavuttamaan parempia tuloksia, kasvattamaan myyntiä ja samalla kehittymään yksilönä.

Myyntivalmennus voi sisältää erilaisia harjoituksia, kuten case-esimerkkien kautta harjoittelua, myyntipuheluiden kehittämistä asiakkaan tarpeiden tunnistamista, myyntityylien analysointia ja asiakassuhteiden rakentamisen opettamista. Myyntivalmennus voi myös kattaa tiettyjä myynnin osa-alueita, kuten neuvottelutaitoja, asiakaspalvelua tai tiimityöskentelyä. Tavoitteena on yleensä auttaa myyjiä myymään tehokkaammin sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Kaiken tämän keskiössä on myös jokaisen yksilön oma henkilökohtainen kehittyminen sekä kasvu. Tässä me Myyntitulella autamme mielellämme, joten mikäli kuulostaa siltä, että teidän yrityksessä olisi tarpeita tarkastella myynnin toimia, ota yhteyttä täältä!

Maksimoi tiimisi potentiaali strategisella myyntivalmennuksella

Myyntivalmennus on loistava tapa varmistaa, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Myyntivalmennus voi auttaa lisäämään tuottavuutta, parantamaan asiakaspalvelua ja tietenkin lisäämään myyntiä. Oikeilla strategioilla ja tekniikoilla voit luoda tehokkaan myyntitiimin, joka auttaa viemään liiketoimintaasi eteenpäin.

Ensimmäinen askel tiimisi potentiaalin maksimoimiseksi strategisen myyntivalmennuksen avulla on tunnistaa kehityskohteet. Joskus tässä vaiheessa voi olla jo järkevää käyttää ulkopuolista toimijaa, joka osaa heti kertoa myyntitiiminne suurimmat kipupisteet ja kehittämiskohteet. Usein kuitenkin yrityksillä on itsellään tiedossa tiimin henkilöiden vahvuudet sekä heikkoudet, joista voidaan lähteä rakentamaan myynnin valmennusta.

Kun kehityksen kohteet on tunnistettu, on tärkeää järjestää asianmukainen myyntivalmennus, joka auttaa jokaista yksilöä maksimoimaan potentiaalinsa. Myyntivalmennus voi koostua tuotetuntemuksen lisäämisestä, asiakaspalvelutaitojen kartuttamisesta sekä viestinnän ja neuvottelutaktiikoiden harjoittelusta. On myös tärkeää varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenillä on pääsy samantasoiseen tietoon, jotta he voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi on tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät roolinsa organisaatiossa ja kuinka nämä roolit sopivat yrityksen yleiseen menestysstrategiaan. Määrittämällä odotukset sekä tavoitteet selkeästi ensimmäisestä päivästä lähtien, on huomattavasti todennäköisempää, että työntekijät saavuttavat nämä. Selkeät roolit auttavat työntekijöitä myös tuntemaan olonsa varmemmaksi roolissaan.

Lopuksi on tärkeää myös mainita, että yritykset, jotka haluavat maksimoida tiiminsä potentiaalin strategisen myyntikoulutuksen avulla, investoivat työntekijöiden jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen organisaation kaikilla tasoilla. Tämä voi sisältää seminaareja tai työpajoja, jotka keskittyvät tiettyihin myyntiin liittyviin aiheisiin tai jopa mentorointiohjelmiin, joissa kokeneet ammattilaiset antavat ohjausta ja neuvoja siitä, kuinka parhaiten lähestyä erilaisia tilanteita tai haasteita, joita työntekijät kohtaavat työskennellessään asiakkaiden kanssa. Tämä kaikki auttaa edistämään kulttuuria, jossa työntekijät tuntevat olonsa arvostetuiksi ja tarjoavat samalla arvokkaita työkaluja, joita he voivat käyttää koko uransa ajan kasvaakseen ammatillisesti.

Investoimalla tiimisi strategiseen myyntikoulutukseen voit luoda ympäristön, jossa yksilöt saavat tietoa, jonka avulla he voivat osallistua tehokkaasti organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.


Loppujen lopuksi tämä lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja parantaa asiakaspalvelutasoa, mikä johtaa korkeampiin myynteihin. Lisää Myyntitulen myyntikoulutuksista löydät
täältä.

 

Tehokkaan myyntivalmennuksen etujen hyödyntäminen 

Myyntivalmennus on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä se auttaa varmistamaan, että myyntihenkilöstöllä on hyvät valmiudet hoitaa asiakasvuorovaikutusta sekä tehdä yritykselle myyntiä.

Tehokkaan myyntivalmennuksen ensimmäinen etu on tuottavuuden paraneminen. Tarjoamalla myyntihenkilöstölle tarvittavat taidot ja tiedot, joita he tarvitsevat menestyäkseen tehtävissään, he voivat työskennellä tehokkaammin ja tehdä enemmän myyntiä, lyhyemmässä ajassa. Tämä johtaa yritykselle korkeampiin myynteihin sekä tyytyväisempiin asiakkaisiin, jotka saavat parempaa palvelua asiantuntevilta työntekijöiltä.

Toinen tehokkaan myyntivalmennuksen etu on tosiaan asiakastyytyväisyyden paraneminen. Kun työntekijät ymmärtävät paremmin, kuinka tehokkaasti olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, heillä on paremmat valmiudet vastata heidän tarpeisiinsa ja huolenaiheisiinsa. Tämä lisää asiakasuskollisuutta, minkä tähdätään johtamaan siihen, että asiakas pysyy pitkäaikaisesti tyytyväisenä ja uskollisena asiakkaana.

Tehokas myyntivalmennus voi myös kasvattaa yrityksen tulosta auttamalla työntekijöitä tunnistamaan mahdollisuuksia sellaisten tuotteiden tai palveluiden lisä- tai ristiinmyynnille, joita ei ehkä ole aiemmin harkittu. Oikeilla työkaluilla ja tekniikoilla myyntihenkilöstö tunnistaa nämä mahdollisuudet nopeasti ja hyödyntää niitä tehokkaasti – mikä johtaa lisätuloihin yritykselle ja näin ollen kaikki osapuolet voittavat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehokkaalla myyntivalmennuksella on monia etuja sekä yrityksille että niiden työntekijöille – parantuneesta tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden tasosta aina kasvaneisiin voittoihin sekä henkilökohtaiseen kasvuun.

Tässä siis muutama erittäin painava syy, miksi jokaisen yrityksen tulisi harkita investoimista laadukkaisiin myynnin valmennuksiin, jos tavoitteena on tiimin huippusuorituskyvyn saavuttaminen nopeasti.

Ota meihin yhteyttä, jos toiveenasi on sytyttää myyntisi!

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen.